Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Choroby podwzgórza

Choroby podwzgórza mogą pojawiać się w przebiegu wielu procesów toczących się w samym gruczole lub wokół niego. Podwzgórze jest miejscem wytwarzania i wydzielania wielu czynników, które pobudzają lub hamują uwalnianie hormonów tropowych przysadki. Choroby podwzgórza mogą być wynikiem wielu różnych czynników i sytuacji.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chorób podwzgórza

Przyczyny powstawania chorób podwzgórza:
  • urazy czaszki  - mogą spowodować wystąpienie moczówki prostej, bólu głowy i różnych zespołów objawów wegetatywnych i zaburzeń hormonalnych, które rozwijają się najczęściej nagle w wyniku samego stłuczenia, złamań kostnych i krwawień pourazowych, albo stopniowo, w długim odstępie czasu po urazie.
  • operacje chirurgiczne
  • procesy naciekowe i zapalne – np. w przebiegu sarkoidozy, kiły, gruźlicy
  • guzy – oponiaki, glejaki oraz guzy przerzutowe z różnych nowotworów
  • działania promieniowania jonizującego.

Z uwagi na wiele różnych funkcji, za które odpowiada podwzgórze, objawy pojawiające się w związku z jego uszkodzeniem są różne. W przypadkach kiedy dochodzi do uszkodzenia podwzgórzowych ośrodków snu i czuwania, łaknienia, termoregulacji i pragnienia występują objawy neurometaboliczne.

W przypadku uszkodzenia jąder podwzgórza objawy pojawiają się jako hormonalne niedomogi przedniego płata przysadki, hiperprolaktynemia, moczówka prosta lub przedwczesne dojrzewanie płciowe. W większości przypadków dochodzi do zmieszania się tych objawów.

Niedobór somatoliberyny u dzieci może być przyczyną zaburzeń wzrostu, czyli tzw. karłowatości przysadkowej. Często zdarza się, iż wraz z zaburzeniami neurometabolicznymi i hormonalnymi występują także zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, np. wzmożone ciśnienie śródczaszkowe oraz ograniczone pole widzenie.

Diagnozę lekarz stawia na podstawie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Wykazują one zmiany patologiczne podwzgórza lub okolicy. 

Leczenie chorób podwzgórza polega przede wszystkim na unormowaniu zaburzeń neurometabolicznych oraz utrzymaniu odpowiedniego poziomu hormonów. Prowadzi się również leczenie przyczynowe, dobierane w zależności od pierwotnej przyczyny.

W przypadkach z występowaniem zaburzeń limfocytarnych lub sarkoidozy używa się steroidy lub leczenie swoiste.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chorób podwzgórza

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to cała grupa chorobowa, która polega na dziwnych zachowaniach ze strony jednostki odbiegających od norm przyjętych przez otoczenie. Same zaburzenia psychiczne można zaliczyć również do chorób cywilizacyjnych. czytaj więcej

Zaburzenia pamięci i intelektu

Zaburzenia pamięci i intelektu najczęściej dotyczą osób w wieku starczym. Zaburzenia te związane są z obniżeniem funkcji intelektualnych w odniesieniu do przedchorobowego stanu i powodują znaczne utrudnienia w życiu codziennym chorego.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby