Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Hiperkalcemia - nadmiar wapnia

Hiperkalcemia jest to zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Zwiększone stężenie tego minerału ma negatywne skutki dla funkcjonowania organizmu. Taki stan ma wpływ niemal na wszystkie narządy, a w sposób szczególny na ośrodkowy układ nerwowy i nerki.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy hiperkalcemii

Przyczyny hiperkalcemii

Przyczyny hiperkalcemii z dużym stężeniem PTH

Do przyczyn hiperkalcemii z dużym stężeniem parathormonu (PTH), który odpowiada za regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, produkowanego przez przytarczyce, zaliczana jest pierwotna nadczynność przytarczyc, mutacje inaktywujące receptor wapniowy, przeciwciała wiążące receptor wapniowy, nieprawidłowe wydzielanie parathormonu (PTH). Przyczyną tej ostatniej patologii  związanej z wydzielaniem są nowotwory, które uwalniają ten hormon. Wśród przyczyn dużego stężenia PTH w organizmie wymienia się również niedobór wrodzony lub nabyty fibroblastów-23 i białka Klotho.

Przyczyny hiperkalcemii z małym stężeniem PTH

Do przyczyn hiperkalcemii o małym stężeniu PTH zaliczamy nowotwory, które wydzielają np. peptyd PTH-podobny (PTHrP), zatrucie witaminą D, ziarniaki, chłoniaki, zatrucie witaminą A, nadczynność tarczycy, zmniejszenie wydalania wapnia z moczem, zażywanie leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających wapń, nadmierne spożycie produktów mlecznych, długotrwałe unieruchomienie, ostra niewydolność nerek spowodowana rabdomiolizą, upośledzenie odkładania wapnia w kościach, zespół Williamsa.

Przyczyny hiperkalcemii z prawidłowym stężeniem PTH

Wyróżnia się również hiperkalcemię z prawidłowym stężeniem PTH. Przyczyną tego typu hiperkalcemii jest zespół Jansena. Zespół ten charakteryzuje się m.in. genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju szkieletu, polegającego na upośledzeniu kostnienia śródchrzęstnego (achondroplazja).

Podwyższony poziom wapnia w surowicy a nowotwory

Hiperkalcemia najczęściej jest skutkiem nadczynności przytarczyc i nowotworów. Mniej więcej około 90% przypadków ma swoje źródło w tych chorobach.

Nadczynność przytarczyc jest przyczyną większości przypadków hiperkalcemii ze zwiększonym stężeniem PTH. Podejrzewać przyczynę nowotworową należy, kiedy mam do czynienia z małym stężeniem PTH.

Nowotworami, które najczęściej wykrywa się jako przyczyny zwiększenia wapnia w surowicy, to rak sutka, rak płuca, rak nerki, szpiczak mnogi, chłoniaki i białaczki.

Leczenie hiperkalcemii

Leczenie zwiększonego stężenia wapnia w surowicy, zależne jest od przyczyny, która jest odpowiedzialna za taki stan rzeczy. Najistotniejsze w leczenie hiperkalcemii to wyleczyć przyczynę, a więc chorobę podstawową, której skutkiem jest zwiększone stężenie wapnia.

Stosuje się również leczenie objawowe, które ma doprowadzić do obniżenia poziomu wapnia w surowicy krwi, do poziomu, który nie powoduje negatywnych lub jak najmniejsze negatywne konsekwencje dla organizmu. Stosuje się obfite nawodnienie organizmu, czego skutkiem powinno być zwiększone wydalenia wapnia przez nerki.  Podejmuje się działania w kierunku zmniejszenia uwalniania wapnia z kości. Hamuje się wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy hiperkalcemii

Niedobór wapnia

Hipokalcemia to niedobór wapnia w organizmie, który prowadzi do takich konsekwencji jak osteoporoza czy tężyczka u dzieci. Niedobór wapnia spowodowany jest głównie nieprawidłową dietą, bogatą w niezdrowe jedzenie, a ubogą w składniki bogate w wapń.... czytaj więcej

Zażywanie wapnia i witaminy D kontroluje poziom cholesterolu u kobiet po menopauzie

Utrzymanie wysokiego poziomu we krwi 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D), który jest uważany za najbardziej dokładny wskaźnik poziomu witaminy D w organizmie, wydaje się odgrywać istotną rolę w łagodzeniu stanów zapalnych i utrzymaniu poziomu cholesterolu w ryzach.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby